Bởi {0}
logo
Jinkung Industrial (Shandong) Corporation
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Máy xúc mini, máy phun, máy cắt cỏ, máy móc nông nghiệp, bánh xe tải
Thứ tự xếp hạng3 phổ biến nhất trong Máy tạo bọtTotal staff (311)Total trading staff (49)Years in industry(3)Total floorspace (15,400㎡)

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu